Chăm sóc khách hàng

Marketing

Full-time

  Facebook   Google

hực hiện công việc sau bán

Giải đáp thắc mắc của khách hàng về  quy trình sử dụng sản phẩm

Hỗ trợ bảo hành sản phẩm

Application form

Full Name *
Email Address *
Phone Number *
Date of Birth
Giới tính (Gender)
Your Resume *
To attach your Resume, click here to upload from your Computer.
Submit